Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Våra tjänster

Friköp

Friköp från bostadsrätt till äganderätt är ett intressant alternativ för bostadsrättsföreningar med villor, radhus och kedjehus. Friköp ger möjlighet att sänka boendekostnaderna, bland annat genom ränteavdraget, och samtidigt öka marknadsvärdet med mer än kostnaderna för friköpet. Genom friköp får de boende mer frihet och ansvar i sitt boende. Jurideko kan leda hela friköpsprocessen.

Vad är friköp?

Friköp av bostadsrätter kan enkelt beskrivas som en process där medlemmarna i en bostadsrättsförening – vanligen en småhusförening – köper sina hus som separata fastigheter av föreningen och därigenom blir ägare av fastigheterna (egna hem). I en bostadsrättsförening som endast består av småhus likvideras föreningen. I en förening med både småhus och flerbostadshus lever föreningen vidare efter friköpen. Friköp kan också beskrivas som en ombildning från bostadsrätt till äganderätt.

Varför friköp?

Friköp av bostadsrätter är ett ekonomiskt intressant alternativ för föreningar med villor, radhus och kedjehus. Genom att friköpa sitt hus tar man över lånen från bostadsrättsföreningen och kan därmed göra ett 30% ränteavdrag i deklarationen. Minskade administrativa kostnader hjälper också till att minska boendekostnaden. Det utvändiga underhållet av huset blir efter friköpet den enskilda fastighetsägarens ansvar. Det ger ett av många efterfrågat eget inflytande över boendemiljön och det kan många gånger också leda till sänkta boendekostnader.

Friköpsprocessen

När vi på Jurideko arbetar med friköp så inleder vi processen med en förstudie där vi går igenom de grundläggande frågeställningarna, som avstyckningsmöjligheter, föreningens ekonomi och värdering. Förstudien presenteras vanligen på ett informationsmöte för samtliga medlemmar.

Efter ett beslut tar avvecklingsfasen vid. Vi håller då i alla nödvändiga kontakter med lantmäteri, banker, värderingsmän, upprättar köpehandlingar och likviderar till sist föreningen.

Utnyttjande av ROT-avdrag

Målet med en friköpsprocess är att bostadsrättshavarna ska äga det hus som de bor i idag. Det finns ofta ett avsevärt högre värde i småhuset när det innehas med äganderätt jämfört med bostadsrätt. Det blir därmed ett ekonomiskt fördelaktigt såväl för de som avser att bo kvar under en längre period och för de som har planer på att flytta inom en snar framtid.

Informationsinsamling

I samband med friköp upppstår ett behov av att sätta sig in i frågan. Genom informationen på Juridekos hemsida kommer ni en bit på vägen. Sedan gäller det att samla in information som är mer specifikt anpassad till den egna föreningen. Jurideko inleder sitt arbete med en förstudie där vi granskar grundläggande frågeställningar som planutredning, föreningens ekonomi och värdering. Förstudien presenteras vanligen bådel i en rapport och på ett Informationsmöte för alla medlemmar i föreningen. Om föreningen fattar beslut om likvidation så tar avvecklingsfasen vid. Vi håller då i alla nödvändiga kontakter med lantmäteri, banker, värderingsmän, upprättar köpehandlingar och likviderar sedan föreningen. Ett alternativ till friköp kan vara att istället genomföra ett kapitaltillskott. Läs mer om kapitaltillskott här.

Vill du veta mer om friköpsprocessen och få svar på vanliga frågor?