Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Våra tjänster

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är ett brett juridiskt område som främst regleras i jordabalken och fastighetsbildningslagen. Vi på Jurideko är jurister och lantmätare och genom åren har vi också samlat på oss en bred erfarenhet från en mängd olika områden. Det kan handla om fastighetsgränser, vilka rättigheter som är förknippade med en fastighet, servitut, rådgivning vid fastighetsöverlåtelser, som ombud vid tvister och mycket, mycket mer.

Lantmäteri

Ibland behöver man förändra befintliga fastigheter eller hitta bättre juridiska former för att bättre unyttja gemensamma resurser. Det kan handla om att stycka av och bilda flera nya fastigheter, slår ihop fastigheter eller formulera avtal (servitut eller nyttjanderätt) för att säkra upp en överenskommelse i framtiden. Vi stödjer våra uppdragsgivare i lantmäterifrågor och hjälper till vid avstyckningar, bildande av gemensamhetsanläggningar (samfälligheter), klyvningar, hopslagningar, arrendeavtal med mera.

Ägarlägenheter

Ägarlägenheter är en relativt ny typ av fastighetsbildning i Sverige. Än så länge är det bara att bilda ägarlägenheter i vissa avgränsade fall, till exempel i samband med nybyggnation, men regelverket förväntas genomgå förändringar och bli mer tillåtande. Trots att denna fastighetsbildning än så länge är ovanlig så har vi på Jurideko redan erfarenhet av att skapa ägarlägenheter. Och givetvis har vi god koll på eventuella förändringar i lagstiftningen.

Analys och genomförande

En aktiv fastighetsförvaltning är nödvändig för att öka värdet på ett fastighetsbestånd, men det kräver både förstudier och professionellt genomförande för att bli bra. Jurideko ger beslutsunderlag med analyser av fastighetsbestånd och handlingsplaner för genomförande. Det kan till exempel vara att ombilda delar av beståndet, genomföra bruksvärderingar för att höja hyror, stycka av och sälja enskilda fastigheter till hyresgäster med mera.

Vi kan också hjälpa fastighetsägare med det praktiska arbetet med myndighetskontakter, informationsmöten och hyresförhandlingar.

Fel i fastighet

Vid dolda fel i fastighet (eller bostadsrätt) kan det finnas rätt till prisavdrag, skadestånd samt till hävning. Köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt. Detta innebär att man ska undersöka fastigheten så långt det går och upptäcka eventuella fel i fastigheten. Om man i efterhand upptäcker fel i fastigheten som inte gick att upptäcka vid undersökningen kan det vara ett dolt fel som ger rätt till skälig ersättning från säljaren. Om felet borde ha kunnat upptäckts vid undersökningen är säljaren dock inte ansvarig för det felet. Hänsyn tas också till om man borde ha räknat med dessa fel med anledning av husets ålder, pris och skick. Vi har kompetens avseende tvister rörande dolda fel och kan även hjälpa er att utnyttja rättsskyddet i er försäkring.