Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Så går en friköpsprocess till

Innan en förening går till beslut bör styrelsen ta fram ett beslutsunderlag. Det beslutsunderlaget ska bland annat innehålla:

 Planutredning - Utreder om planen tillåter avstyckningar eller om det krävs ytterligare åtgärder för att få avstycka.

 Analys av stadgar, ekonomisk plan och upplåtelseavtal - Analysen syftar bl.a. till att utreda vilka beslut som måste fattas i föreningen och hur kostnader för lösen av lån och genomförande av friköp ska fördelas mellan medlemmarna.

 Värdering - Värdering av husen som bostadsrätter respektive småhus. Värderingarna sker genom fastighetsmäklare som vi anlitar och används som ett underlag för den ekonomiska analysen.

 Ekonomisk analys - Hur stor blir kostnaden för att friköpa och hur ser boendekostnaden ut efter friköpet? De vanligaste kostnaderna är lösen av föreningens lån, lantmäterikostnader, detaljplanekostnader, lagfartskostnader och likvidationskostnader.

 Beslut om friköp/likvidation - Beslut om frivillig likvidation kan fattas på en enda föreningsstämma om samtliga bostadsrättshavare i föreningen är överens. Alternativt kan beslutet tas på två föreningsstämmor (extra eller ordinarie). På den första stämman krävs enkel majoritet (minst 50 % av de röstande) och på den senare stämman krävs två tredjedelars majoritet.

 Likvidator tillsätts - Likvidatorn är exempelvis en fastighetsjurist från Jurideko Fastighetspartner och utses av Bolagsverket efter förslag från föreningen. Föreningens styrelse avgår i samband med stämmans beslut om likvidation. Styrelsen kommer ändå att jobba vidare parallellt med likvidatorn som arbetsgrupp. Formellt är det likvidatorn som ansvarar för föreningen.

 Ansökan om detaljplaneändring - I vissa fall måste detaljplanen ändras innan avstyckningen.

 Avstyckning - Ansökan om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

 Ansökan om lån för medlemmarna - Jurideko hjälper till att handla upp lånen för de enskilda medlemmarna om ni så önskar. Ofta kan man få en bättre ränta om lånen handlas upp gemensamt.

 Försäljning bostadsrätter - Medlemmarna säljer sina bostadsrätter till föreningen.

 Köp av småhusfastighet - Medlemmarna köper tillbaka sitt hus, nu som småhus med äganderätt.

 Deklaration - Jurideko kan stödja medlemmarna med instruktioner för hur deklarationen ska fyllas i.

 Avslutande stämma

Vad innebär ett friköp för mig ekonomiskt?

Får alla lån?

Vad händer om jag inte får lån?

Kan jag utnyttja ROT?

Vad händer med de gemensamma ytorna efter friköpet?

Vad är skillnaden mellan att bo i bostadsrätt och egen småhusfastighet?

Hur stor blir fastighetsskatten?

Hur mycket skattar jag på kapitalvinst (reavinst)?

Hur stort är uppskovsbeloppet?