Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Våra tjänster

Ombildning

De boende i hyresfastigheter vill ofta ombilda till bostadsrättsförening för att få större inflytande över sitt boende. De som driver ombildningen behöver kvalificerat ekonomiskt och juridiskt stöd och även någon att luta sig mot i de diskussioner som kan uppstå. Jurideko har lång erfarenhet av ombildningar och vi erbjuder ett fast pris på hela processen.

Vad är ombildning?

Ombildning innebär att en hyresfastighet köps av en bostadsrättsförening där de boende hyresgästerna är medlemmar. Efter köpet av fastigheten kan medlemmarna köpa sina lägenheter av bostadsrättsföreningen och föreningen upplåter lägenheterna mot en insats. En ombildning innebär att bostadsrättsföreningen blir fastighetens nya ägare. Samtidigt kommer de flesta lägenheterna som regel att bli upplåtna med bostadsrätt istället för hyresrätt. Om man som boende väljer att inte köpa sin lägenhet, bor man kvar som hyresgäst hos bostadsrättsföreningen.

Varför ombildning?

Ett mycket vanligt skäl till ombildning är att de boende ser en möjlighet att få större inflytande över det egna boendet och den gemensamma boendemiljön. Äger du en bostadsrätt har du större möjlighet att förändra din bostad som du själv vill, till exempel bygga om kök, byta kyl eller lägga in ett nytt golv. En annan fördel är att kostnaderna kan hålls nere genom att avkastningskraven på boendet försvinner och ni får avdragsrätt för den egna räntekostnaden. Förutom att engagera sig i föreningens styrelse kan man också bilda grupper med olika ansvarsområden, till exempel en trädgårdsgrupp. Det gemensamma intresset för boendet leder ofta till en bättre gemenskap mellan grannarna.

Ekonomisk risk

Den ekonomiska risken är liten för dig som köper en bostadsrätt i samband med en ombildning. Tvärtom brukar affären vara ekonomiskt fördelaktig och ombildningen leder ofta till lägre boendekostnader. Dessutom blir priset på lägenheterna i samband med en ombildning vanligen klart lägre än om lägenheterna hade sålts på den öppna marknaden. Det beror på att föreningen köper hela fastigheten och därmed inte behöver betala ”styckpris” för lägenheterna.

Samarbetspartner

Jurideko har samarbetat med bl.a. Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, SBAB, Svea Ekonomi och Danske Bank i våra ombildningsprocesser.

Jurideko är särskild samarbetspartner till Bluestep då det är viktigt för oss att hjälpa hyresgäster som har svårt att få lån. Om ni vill ansöka om lån hos Bluestep i en pågående ombildningsprocess där Jurideko är ombildningskonsult kan ni göra det här.

Bostadsrätt och hyresrätt

Att bo i bostadsrätt ger mer frihet och mer ansvar än att bo i hyresrätt. Som bostadsrättshavare betalar man en avgift till bostadsrättsföreningen. Den ska tillsammans med föreningens övriga intäkter täcka alla kostnader. Bostadsrättsföreningar ska inte gå med vinst utan eventuellt överskott används till att sänka avgifterna eller att göra investeringar i fastigheten. Detta bidrar till att det ofta är billigare att bo i bostadsrätt än i hyresrätt. Möjligheterna att överlåta en hyresrätt är ytterst begränsade. En bostadsrätt kan däremot säljas och köpas fritt på marknaden. Den kan också ges bort, ärvas, pantsättas och belånas.

Vill du veta mer om ombildningsprocessen och få svar på vanliga frågor?