Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Våra tjänster

Hyresjuridik

Som fastighetsägare och hyresvärd har du en uppsjö av regler att hantera och dessutom ett stort ansvar i relationen med hyresgästerna. Vi har lång erfarenhet som juridiskt ombud i en juridisk tvist. Jurideko har processvana både från hyresnämnd och tingsrätt och kan biträda dig som är fastighetsägare i alla juridiska frågor rörande hyresrätt.

Tvister

Ibland uppstår en tvist kring hyran och det går inte att träffa någon förhandlingsöverenskommelse. Då behövs medling eller juridisk prövning. Vi på Jurideko har en samlad juridisk kompetens som gör att vi kan att bevaka vår uppdragsgivares intressen i Hyresnämnden eller allmän domstol. Vi är också stolta över att vi ofta har kunnat hitta lösningar där båda parter är nöjda med uppgörelsen.

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning

Jurideko har lång erfarenhet av att hantera bytesansökningar och vi biträda fastighetsägare i dessa ärenden. Vi ger också stöd och rådgivning vid andrahandsuthyrning.

Reglerna för att hyra ut lägenhet i andra hand har förändrats och skiljer sig numera mellan bostadsrätter och hyresrätter.

Uppsägningar bostad

Uppsägningar av bostad kan ske antingen till hyrestidens utgång eller för förverkande. Vi hjälper till så att uppsägningen sker på rätt sätt och på korrekt grund och driver ärendet i hyresnämnd eller hos tingsrätten eller kronofogden. I de fall när en hyresgäst stör sina grannar har hyresvärden en skyldighet att agera. Det är viktigt att processen går rätt till från början, med rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden. Vi har stor erfarenhet av dessa ärenden både i hyresnämnd och tingsrätt.