Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Välkommen till Jurideko

Vi är en fastighetspartner med lång erfarenhet att stödja våra uppdragsgivare med både ekonomisk och juridisk kompetens. Några av våra specialområden är fastighetsjuridik, hyresförhandlingar, fastighetsutveckling och fastighetsaffärer. Våra kunder är främst fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggbolag och entreprenörer i hela Sverige.

 • Jurideko är alltid tillgängliga. Vi ger dem ett stort ansvar och vet att vi alltid kan lita på dem.

  Olof Thomasson, Blekinge Bygg AB

 • Juridekos rådgivning är väl underbyggd och väldigt värdefull för vår förening. Vi får alltid snabb respons och ett starkt personligt engagemang.

  Jesper Sellin, BRF Sjöfararen

 • Vi hade arbetat för ett friköp av våra radhus under flera år. Först med professionell hjälp från Jurideko löstes problemen.

  Berndt Fredriksson, BRF Knäroten

 • Jurideko har gett oss snabbt, professionellt och effektivt stöd i styrelsearbetet.

  Kerstin Bergöö, BRF Lennart

 • Under det år vi arbetat med kapitaltillskott har Juridekos konsulter varit mycket tillmötesgående, trevliga och kompetenta

  Roland Carlström, BRF Trädgården

 • Utan Juridekos hjälp hade vi gått miste om möjligheten till ombildning och köp av fastigheterna. Det var en lyx att få landa i så trygga händer.

  Jessica Fogelberg, BRF Termiten 12 o 13

Vad Jurideko erbjuder

Jurideko erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare juridisk och ekonomisk rådgivning. Läs gärna mer om våra olika ärendetyper och kontakta oss om ni vill veta mer.

illustration på rött lägenhetshus

Bostadsrättsjuridik

En bostadsrättsförening har flera roller: fastighetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, inköpare och beställare. För dig som styrelseledamot kan förväntningarna kännas tunga när inte tiden räcker till. Jurideko har lång erfarenhet av att fungera som både juriskt och ekonomiskt stöd för BRF-föreningar.

illustration på blått lägenhetshus

Hyresjuridik

Som fastighetsägare och hyresvärd har du en uppsjö av regler att hantera och dessutom ett stort ansvar i relationen med hyresgästerna. Vi har lång erfarenhet som juridiskt ombud i en juridisk tvist. Jurideko har processvana både från hyresnämnd och tingsrätt och kan biträda dig som är fastighetsägare i alla juridiska frågor rörande hyresrätt.

illustration på grönt lägenhetshus

Hyresförhandling

Som fastighetsägare behöver du vara aktiv för att värdesäkra intäkterna från ditt bestånd. Jurideko bevakar, påkallar och genomför förhandlingar. Vår erfarenhet och omvärldsbevakning gör att vi har kunskap om de faktorer som påverkar marknaden och gällande bruksvärdeshyra. Vi agerar ombud i hyresnämnden om förhandlingarna har strandat.

illustration på blått lägenhetshus

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är ett brett juridiskt område som främst regleras i jordabalken och fastighetsbildningslagen. Vi på Jurideko är tingsmeriterade och genom åren har vi också på oss en bred erfarenhet från en mängd olika områden. Det kan handla om att rita om fastighetsgränser, vilka rättigheter som är förknippade med en fastighet, servitut och mycket, mycket mer.

illustration på brunt lägenhetshus

Nyproduktion

Både nyproduktion och ombyggnation av bostadsrätter förutsätter, utöver byggkompetensen, en omfattande juridisk och ekonomisk expertis för att investeringen ska bli lönsam och samtidigt följa regelverket. Vi på Jurideko hjälper till genom hela processen, från förstudier och kostnadskalkyler till överlämnandestämman. De flesta uppdragsgivarna är små och medelstora byggbolag.

Ombildning

De boende i hyresfastigheter vill ofta ombilda till bostadsrättsförening för att få större inflytande över sitt boende. Samtidigt behöver de som driver ombildningen kvalificerat stöd inte bara med det juridiska och ekonomiska utan även någon att luta sig mot i de diskussioner som kan uppstå. Jurideko har lång erfarenhet av ombildningar och vi erbjuder ett fast pris på hela processen.

illustration på blått lägenhetshus

Friköp

Friköp från bostadsrätt till äganderätt är ett intressant alternativ för bostadsrättsföreningar med villor, radhus och kedjehus. Friköp ger möjlighet att sänka boendekostnaderna, bland annat genom ränteavdraget, och samtidigt öka marknadsvärdena med mer än kostnaderna för lösen av lån och avveckling av föreningen. Genom friköp får de boende mer frihet och ansvar i sitt boende. Jurideko kan leda hela friköpsprocessen.

illustration på rött lägenhetshus

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är ett sätt att minska boendekostnaden genom att hela eller delar av bostadsrättsföreningens lån läggs över på medlemmarna som privata lån. Då kan medlemmarna göra ett skatteavdrag på 30 procent och därigenom minska kostnaderna. Vi finns med som stöd och rådgivare i en process som alla i föreningen behöver känna sig införstådda i.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte – kontakta oss idag!