Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Maya Zaidan

Maya Zaidan

Jag har arbetat med affärsjuridiska frågor sedan år 2011 på bl.a. Wistrand Advokatbyrå och Sveriges BostadsrättsCentrum och således specialiserat mig inom fastighetsrätt.

Jag har en jur.kand. examen från Stockholms universitet och har även fullgjort notarietjänstgöring på Vänersborgs tingsrätt. Mina främsta verksamhetsområden är bl.a. allmän nyttjanderätt, bostads- och hyresrätt, entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, fordringsrätt samt processrätt och tvistelösning.

Jag har en rådgivande funktion för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare samt åtar mig uppdrag som stämmoordförande och likvidator. Jag företräder även mina klienter i domstol och hyresnämnd.

Fastighetsjurist

Tel: 076-511 34 33

Epost: maya.zaidan@jurideko.se