Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Anna Häkkinen

Anna Häkkinen

Jag har en kandidatexamen inom fastighetsvetenskap från Malmö högskola där jag studerat en rad områden utifrån ett fastighetsperspektiv. Jag har bland annat läst fastighetsrätt, redovisning, ekonomistyrning, service management, förvaltning och förmedling. Jag har även ett fastighetscertifikat från University of California Los Angeles där jag studerade heltid under 2014/2015. Där kunde jag skräddarsy en stor del av innehållet och inriktade mig särskilt på fastighetsutveckling, kommersiella fastigheter och köpcentrum. Under min studietid i Sverige arbetade jag samtidigt på en av Nordens största banker med att vägleda både privat- och företagskunder i bankens system.

Idag arbetar jag mycket med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Där ingår bland annat arbete med ekonomiska planer, kapitaltillskott och beräkning av andelstal. Utöver det arbetar jag med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och friköp av småhusföreningar. Dessutom arbetar jag med förhandling av hyror.

Tel: 0765 11 34 33

Epost: anna.hakkinen@jurideko.se