Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Johan Hagelqvist

Johan Hagelqvist

Jag är utbildad jurist med särskild inriktning på överlåtelser av bostadsrätter och fastigheter. Jag har tidigare arbetat med allmän juridisk rådgivning inom fastighetsrätt samt med risk- och compliancefunktioner på ett finansbolag.

Mina främsta verksamhetsområden är bostadsrättsjuridik, med särskild tyngdpunkt på ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt och friköp av s.k. småhusföreningar. Jag arbetar även till stor del med befintliga bostadsrättsföreningar och företräder dessa i allmän domstol och hyresnämnd. Några typer av ärenden jag kontinuerligt hanterar är vattenskador samt skadestånd i bostadsrättsföreningar. Jag ställer gärna upp som styrelsestöd eller stämmoordförande i bostadsrättsföreningar.

Partner – Jurideko Fastighetspartner Stockholm AB.

Tel: 08 – 124 560 35

Epost: johan.hagelqvist@jurideko.se